БИЗНЕС КАРИЕРА – КВАЛИФИКАЦИИ
Ниво на успех Бонус точки Описание
от до
РЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛ
3% 150 399.9 Регистриран потребител е постигнал ниво 3%, ако в рамките на един календарен месец е реализирал общ оборот от минимум 150 БТ до 399.9 БТ.
6% 400 999.9 Регистриран потребител е постигнал ниво 6%, ако в рамките на един календарен месец е реализирал общ оборот от минимум 400 БТ до 999.9 БТ
9% 1000 2199.9 Регистриран потребител е постигнал ниво 9%, ако в рамките на един календарен месец е реализирал общ оборот от минимум 1000 БТ до 2199.9 БТ.
БИЗНЕС КЛУБ
12% 2200 3999.9 Регистриран потребител е постигнал ниво 12%, ако в рамките на един календарен месец е реализирал общ оборот от минимум 2200 БТ до 3999.9 БТ.
15% 4000 6399.9 Регистриран потребител е постигнал ниво 15%, ако в рамките на един календарен месец е реализирал общ оборот от минимум 4000 БТ до 6399.9 БТ.
18% 6400 9999.9 Регистриран потребител е постигнал ниво 18%, ако в рамките на един календарен месец е реализирал общ оборот от минимум 6400 БТ до 9999.9 БТ.

ЛИДЕР КЛУБ

СРЕБЪРНА ЗВЕЗДА ЗЛАТНА ЗВЕЗДА

СРЕБЪРНА ЗВЕЗДА става този сътрудник, който в рамките на един календарен месец има реализиран оборот от минимум 10 000 ОТО.

ЗЛАТНА ЗВЕЗДА става този сътрудник, който има реализиран оборот от минимум 20 000 ОТО за един месец, като в своята структура няма сътрудник достигнал ниво 21%.

ЗВЕЗДЕН ЛИДЕР ЛУНЕН ЛИДЕР СЛЪНЧЕВ ЛИДЕР
ЗВЕЗДЕН ЛИДЕР става този сътрудник, който в своята структури има сътрудник постигнал ниво 21% и в останалите фронтални линии има реализиран оборот от минимум 4000 ОТО.
Той получава допълнително 4% върху оборота на групата достигнала ниво 21%.
ЛУНЕН ЛИДЕР става този сътрудник, който в своята структура има три групи на ниво 21%.
Той получава допълнително 1% лунен бонус върху ОТО.
СЛЪНЧЕВ ЛИДЕР става този сътрудник, който в своята структура има 1 лунен лидер + една структура на ниво 21%.
Той получава допълнително 1% слънчев бонус върху ОТО.

КЛУБ МЕНИДЖЪР

ЗВЕЗДЕН МЕНИДЖЪР ЛУНЕН МЕНИДЖЪР СЛЪНЧЕВ МЕНИДЖЪР
ЗВЕЗДЕН МЕНИДЖЪР става този сътрудник, който в своята структура има 2 лунни лидери + една структура на ниво 21%.
Той получава допълнително 1% звезден мениджърски бонус върху ОТО.
ЛУНЕН МЕНИДЖЪР става този сътрудник, който в своята структура има 3 лунни лидера.
Той получава допълнително 1% лунен мениджърски бонус върху ОТО.
СЛЪНЧЕВ МЕНИДЖЪР става този сътрудник, който в своята структура има 3 слънчеви лидера. Той получава допълнително 1% слънчев мениджърски бонус върху ОТО.
за контакти: ekopromax@abv.bg